Onderwijs-zorgarrangement

Wat is een onderwijs-zorgarrangement?

Bij een onderwijs-zorgarrangement (oza) werken kind en ouders samen met onderwijs, jeugdhulp en/of zorg. Deze samenwerking komt tot stand als kinderen naast ondersteuning in het (speciaal) onderwijs ook jeugdhulp en/of zorg nodig hebben en gebeurt op basis van één kind en één plan. Oza's zijn er zowel in het regulier als speciaal onderwijs en kunnen rondom een individueel kind, maar ook voor groepen kinderen worden georganiseerd.

Het uitgangspunt van oza's is om de reguliere onderwijsontwikkeling van een kind te ondersteunen, om zo de continuïteit van de schoolloopbaan te bevorderen. Door het behalen van een startkwalificatie en het versterken van de eigen kracht van de leerling en zijn omgeving, kan een kind zich fysiek en mentaal optimaal ontwikkelen op school, thuis en in zijn vrije tijd.

Maatwerk

Een oza is altijd maatwerk; de behoefte van de leerling of een groep leerlingen bepaalt de inhoud van een oza. Meerdere partijen brengen de ondersteuningsbehoeften in kaart zodat er een samenhangend en integraal beeld ontstaat van het functioneren en de behoeften van het kind, thuis, op school en in zijn vrije tijd.

Het ontwikkelingsperspectief op lichamelijk, cognitief, psychisch en emotioneel gebied wordt daarop afgestemd. Zo ontstaat er een integraal beeld. Dit vormt de basis voor ondersteuningsafspraken tussen de partijen, zodat er een herkenbare, veilige structuur ontstaat waarin de leerling zich kan ontwikkelen.

Ontwikkelingsperspectief

Een oza richt zich op leerlingen met een onderwijs- en ondersteuningsbehoefte waarin regulier of speciaal onderwijs niet alleen kunnen voorzien. Het doel is om, op basis van een integraal ontwikkelingsperspectief en een daarop afgestemd ondersteuningsaanbod, op school, thuis en in de vrije tijd de schoolloopbaan en de brede ontwikkeling van leerlingen te bevorderen.

Financiering en samenwerking

Stichting Boost is onderaannemer bij Horizon Jeugdzorg, zo kan de financiering zorg in natura geleverd worden. Daarnaast werken wij samen met Stichting Meander-Prokino.
De Boost manier

Zelf ontplooiing stimuleren

Wij willen stimuleren dat iedereen die zich wil ontplooien dat op een manier kan doen die precies bij hem/haar/hun past. Dit geldt voor de jonge, gedreven scholier of student, aan het begin van zijn carrière of nog bezig met zijn opleiding. Als ook de doorgewinterde professional die nog lang niet is uitgeleerd en die steeds een volgende ambitie nastreeft.

De wereld mooier maken

Wij willen vanuit leren en innoveren betekenisvol zijn: wij willen de wereld mooier maken door een bijdrage te leveren aan het oplossen van grote, actuele maatschappelijke vraagstukken. Onze visie is dat je deze vraagstukken alleen kunt oplossen door innovatief te denken en ondernemend te handelen en door dat samen te doen met een brede groep experts, enthousiastelingen en betrokkenen.

Gewoon doen

Dat doen wij op onze eigenzinnige manier, namelijk door te DOEN en een 'boost' te geven. In de praktijk aan de slag. Gewoon beginnen. Klein, stap-voor-stap. En er steeds beter in worden. Leren doe je in de praktijk. Ervaar wat werkt. Durf kwetsbaar te zijn en fouten te maken. Alleen door ‘fouten’ te maken kun je leren. Jong en oud. Iedereen