Over ons

Stichting Boost is een sociaal ondernemer en streeft naar duurzaamheid

Bij ons streven naar duurzaamheid nemen wij de 3 P’s als leidraad. De rode draad in onze sociale onderneming is primair en expliciet dat we met al ons projecten een maatschappelijk doel nastreven en een maatschappelijk probleem willen oplossen; People, Planet, Profit.

People

Het begrip People speelt niet alleen een belangrijke rol binnen duurzaamheid, maar ook bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Hierbij hechten wij belanghebbenden waarde aan mensen, dieren en het milieu waarin ze verantwoording nemen voor alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Belanghebbenden worden weer onderverdeeld in stakeholders. Dit zijn personen die invloed ondervinden of zelf invloed kunnen uitoefenen binnen een organisatie. Je kunt hierbij denken aan gelijke kansen voor iedereen, verantwoording afleggen binnen en buiten een organisatie of zorgen voor een goed onderkomen voor dieren op een boerderij.

Planet

Naast het belang van mensen binnen duurzaamheid, is het begrip Planet natuurlijk ook relevant. De mens is verantwoordelijk voor het zorgen dat de planeet blijft bestaan. In de huidige maatschappij zijn er een aantal zaken te benoemen waar wij als mensen zorg voor dienen te dragen. Bijvoorbeeld het uitstoten van minder CO2 of de mogelijkheid hoe je het beste producten kunt recyclen om duurzaamheid te waarborgen. Hierbij is het van belang om zoveel mogelijk te hergebruiken zonder dat de gebruikte stoffen schade leveren aan de aarde.

Profit

In de huidige maatschappij staat de p van Profit centraal, bedrijven zijn namelijk gericht op het maken van winst. Echter is hierbij een gezonde balans noodzakelijk, waarbij het economisch handelen in lijn staat met duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan het investeren in de infrastructuur of dat je werkzaamheden binnen je bedrijf uitbesteed of niet.
Voor stichting van Boost is van belang dat alle drie de p’s samen in balans zijn. Wanneer we dit goed onder controle hebben, dan zijn we al goed op weg naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Raad van Advies

Onze Raad van Advies is een groep vaste onafhankelijke en objectieve vertrouwenspersonen die als doel heeft om de directie het beste uit zichzelf te laten halen. Vanuit verschillende disciplines gaat onze Raad van Advies met de bestuurder en onderling het gesprek aan over wat strategisch en tactisch het beste is voor onderneming en de doelgroep. Het is een informeel orgaan dat advies geeft op punten waar de organisatie op dat moment behoefte aan heeft. Van groei in de markt tot aan de financiering, netwerk en interne organisatie. De Raad van Advies bestaat uit Stijn van Leeuwen (directeur Ondernemershuis Zuid),Cemile Sezer (directeur Sezer Consult) en Dave de Held (directeur Rabobank).

Doel klachtenafhandeling

Het doel van Stichting Boost is toewerken naar zoveel mogelijk zelfredzaamheid. De begeleider sluit zoveel mogelijk aan bij de mogelijkheden en legt de focus op zaken die goed gaan, dit om je zelfvertrouwen te vergroten. Tijdens de begeleiding staat niet de diagnose maar jouw hulpvraag centraal.

Wij vinden een open sfeer om feedback te durven geven en kunnen ontvangen belangrijk. Het uiten van een klacht of ongenoegen draagt bij aan ons gemeenschappelijk doel: de zelfredzaamheid van onze zorgvragers te vergroten.

Indien jij of jouw vertegenwoordiger een klacht heeft, is ons doel om de klanttevredenheid te herstellen.

Wij vinden het belangrijk indien je ongenoegen ervaart bij onze begeleiding deze zo snel mogelijk te uiten, want op dat moment kunnen wij daar nog iets aan doen. Een klacht is vaak het makkelijkst op te lossen op het moment waarop je ongenoegen ervaart. Indien dit niet (meer) mogelijk is, de klacht al is geuit en niet naar tevredenheid beantwoord of de ernst van de klacht dusdanig groot is, kun je contact opnemen met de directie of een beroep doen op de onafhankelijke, externe klachtencommissie.

Klachtencommissie en medenzeggenschap

Stichting Boost is aangesloten bij de onafhankelijke geschillen commissie Klachtportaal Zorg. Zorgvragers kunnen daardoor gebruik maken van een onafhankelijke Klachtenfunctionaris en een Geschilleninstantie.

Bij de opstart van het begeleidingstraject, informeren wij zorgvragers over verschillende zaken. In de brochure die zorgvragers ontvangen, staat beschreven op welke wijze een klacht ingediend kan worden, hoe de medezeggenschap is geregeld en op welke wijze de vertrouwenspersoon georganiseerd is.

Kwaliteit steeds verbeteren, verankeren en verantwoorden

Kwaliteit gaat over heel veel zaken: van zorgvuldige processen tot duidelijke informatievoorziening, van vlotte begeleidingstrajecten tot veiligheid, en van goede hulpverlening tot klanttevredenheid. Achter de schermen van stichting Boost gebeurt er van alles rondom kwaliteit. Stichting Boost heeft haar processen ingericht volgens het kwaliteitskeurmerk ISO 9001 – HKZ-Kleinschalig organisaties gecertificeerd.
]

Dit is Stichting Boost

Impact voorop

Positieve impact voor de samenleving, daar draait het allemaal om.

Geen winstmaximalisatie

Een sociale onderneming is niet gericht op winstmaximalisatie. Maar het bedrijf kan wel winst maken, om de missie mogelijk te maken. Zo is duidelijk dat dit in dienst staat van de maatschappelijke missie.

Totale transparantie

Transparantie is de basis voor vertrouwen in ons onderneming. Daarom zijn we als sociale onderneming volledig open. Over de bedrijfsvoering, het behalen van de maatschappelijke doelen of hoe we omgaan met de keten. Daarnaast delen we ook ons opgebouwd kennis met andere bedrijven en de overheid.