Ambulante begeleiding

Wat is ambulante hulpverlening?

Ambulante hulpverlening, ook wel ambulante begeleiding genoemd, is hulp die je krijgt voor je problemen, waarbij je niet wordt opgenomen. De hulp die wordt gegeven vindt plaats in je eigen leefomgeving. Dit kan volledig door Stichting Boost, maar ook in samenwerking met andere specialisten zoals huisarts, wijkteam, school en eventueel andere zorgaanbieders. Bij ambulante hulpverlening kan de hulpverlener bij jouw huis komen, maar dat hoeft niet per se. Dit kan ook op school of bij Stichting Boost zelf. Het voordeel van ambulante hulp is dat je langer thuis kunt blijven wonen, wat gunstig is voor je zelfstandigheid.

Wat doet een ambulant begeleider?

Wat een ambulant begeleider vanuit Stichting Boost doet hangt natuurlijk af van het probleem. De hulp en begeleiding is vaak gericht op veiligheid binnen de thuissituatie. Er wordt samen met het gezin gekeken waar de krachten liggen en de verbeterpunten. Met jou samen wordt er gewerkt naar een oplossing. Enkele werkzaamheden waaraan je kunt denken zijn:

  • Samen wordt er een plan met doelen gemaakt.
  • Gesprekken worden gevoerd, thuis, op school of bij Stichting Boost.
  • Er kan gebeld worden met de ambulante hulpverlener voor vragen of om zaken te bespreken.
  • De ambulante hulpverlener maakt een verslag van alles wat er bereikt is.
  • Samen wordt er gekeken of deze hulp voldoende is, of dat er eventueel nog andere hulp nodig is.
  • Als alles is afgerond en behaald, komt er een eindgesprek.

Hulp in eigen omgeving

Ambulante hulp vanuit Stichting Boost vindt plaats in jouw eigen omgeving. Dit wil niet zeggen dat de hulpverlening altijd in jouw eigen omgeving plaatsvindt, maar dat kan wel. Afhankelijk van wat voor ambulante hulp je krijgt komt een hulpverlener naar jouw huis of naar jouw school toe. Het kan ook zijn dat je zelf naar een van onze locaties moet komen voor een gesprek of behandeling. Dit is soms het geval bij een complexe scheiding, waarbij neutraal terrein handig kan zijn. Vanuit je eigen omgeving werk jij aan je persoonlijke doelen.